dinsdag 20 maart 2012

Organist Henk de Vries deelnemer aan Sweelick festival Oude Kerk Amsterdam

In september 2012 zal in de Oude Kerk te Amsterdam voor de vierde keer het Sweelinck-festival worden georganiseerd. Het hart van het festival wordt gevormd door een concours dat van 5 tot en met 7 september plaatsvindt. De deelnemers daarvan zijn inmiddels bekend. Een van de deelnemers is de bekende organist Henk de Vries die als titulair organist verbonden is aan de Petruskerk te Zuidbroek

Henk de Vries, die ik zelf heb mogen leren kennen tijdens mijn lidmaatschap bij de cantorij van het UMCG, is één van beste en mogelijk wel de beste organist in zijn soort. Vanaf deze plaats een felicitatie op zijn plaats en we gaan er van uit dat Henk de Vries ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen van dit bijzondere festival.

Alles over dit festival: klik hier

Henk de Vries (1979) heeft hoofdvak Orgel gestudeerd aan het Conservatorium in Groningen bij Johan Beeftink en Theo Jellema en studeerde hiernaast de bijvakken hedendaagse improvisatie, piano, clavecimbel, continuospel en koordirectie. Masterclasses heeft hij gevolgd bij o.a. Almut Rössler, Olivier Latry en Christophe Mantoux. Tevens studeerde hij, als tweede hoofdvak, Kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

maandag 19 maart 2012

Kunstenaar Joop Luining


joop luining
Vandaag een afspraak met één van de kunstenaar uit de wijk Paddepoel en wel Joop Luining. Joop heeft zijn atelier aan huis. De schilderijen van de marineschepen hebben een verbintenis met zijn verleden. Joop heeft bij de marine gezeten.Joop Luining, tekenaar en schilder.
Tekenen is, voorzover hij zich kan herinneren altijd aanwezig geweest en die kant zou het later ook op gaan, dacht hij. Clichétekenaar, lithograaf of iets dergelijks. Het liep anders. Het werd een mode beroep n.l. dameskapper. Luining dameskapper aan de Bedumerweg. Ik herinner me dit nog. Vormgeven met allerlei haarsoorten was ook creatief. Hij nam deel aan kapwedstrijden op nationaal en internationaal niveau en er werden vele prijzen behaald. De keuze was gemaakt, een eigen bedrijf samen met zijn vrouw.

Het tekenen bleef wel steeds aanwezig, want de grenzen moesten verlegd worden. Cursussen werden gevolgd o.a. de “famous artists schools”, en privé-lessen van o.a. Ruurd Elzer, Klaas van Dijk en Henk v.d. Idsert Bergen.
Kennis v ergaren was voor hem belangrijk. Daar werd dan in de vrije uren en ’s avonds aan gewerkt. En natuurlijk, overdag het bedrijf, want er moest wel brood op de plank komen. Jarenlang was het een tweedeling.  Sinds het bedrijf in 1997 is verkocht, wijdt Joop zich helemaal als autodidact aan de kunst. Dat was en is zijn doel.


De essentie van het werk

zondag 11 maart 2012

Kunstenaar Angelique Boter - Nieuwe werken uitgelicht

Angelique Boter treft de nodige voorbereiding voor een expositie waarover later meer. Naast meerdere werken hebben we twee uitgelicht. Links een piraatvisje in wording en rechts robodientjes. Angelique Boter kent u van één van de betere wijkkranten in Groningen, Nummer 1 uit de wijk Paddepoel met een maandelijkse oplage van 9000 stuks.

Alles over Angelique Boter zie eerder artikel

Beelden Groningen Zernike Brachistochroon
Het kunstwerk Brachistochroon is een eerbetoon aan Johann Bernoulli (1667 -1748), die van 1695 tot 1705 hoogleraar wiskunde was aan de universiteit van Groningen en één van de grote geleerden van zijn tijd. Het Bernoulliplein in de Korrewegwijk is naar hem vernoemd.

Het Bernoulli monument is geïnspireerd op het brachistochroon-probleem dat Bernoulli in 1696 formuleerde: een probleem dat kortweg neerkomt op de vraag welke vorm de snelst denkbare glijbaan heeft. Kunstenaar Henk Oving heeft het antwoord op die vraag als uitgangspunt voor zijn beeld genomen. Het kunstwerk bestaat uit een gebogen constructie die tegen een cirkel rust.

Aanvankelijk stond het beeld op een grasveld, maar later kreeg het een plek in de vijver van het Zernikecomplex.
Het kunstwerk van Henk Oving is onderdeel van het kunstproject Kennisjaren 1994-2014 van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit project werd in 1994 gestart ter gelegenheid van het 380-jarig bestaan van de universiteit en eindigt in 2014 bij het 400-jarig bestaan. Het kunstwerk staat aan de Zernikelaan.vrijdag 9 maart 2012

Beelden Groningen Paddepoel Genesis

groningen-paddepoel-beelden genesis
‘Genesis’ bestaat uit twee aluminium rechthoeken. Het onderste langwerpige gedeelte heeft een gebogen oppervlakte waarop staven en bolvormige voorwerpen in groepen zijn geplaatst. Ze doen daarbij sterk denken aan bloemknoppen.

Henri de Wolf vervaardigde ‘Genesis’ in 1966 in opdracht van de
rooms katholieke lagere school “Bisschop Bekkers” in de Siriusstraat in Paddepoel. De titel van het beeld verwijst naar het eerste boek van het Oude Testament (het eerste gedeelte van de Bijbel). Genesis vertelt het verhaal van het ontstaan van de wereld en de mensheid alsmede het verhaal van de aartsvaders van het Joodse volk en hun nageslacht.
paddepoel-bisschop bekkersschool
Henri de Wolf (1938-1986) was een veelzijdig kunstenaar. Naast beeldhouwer was hij kunstschilder en verder hield hij zich ook nog met jazzmuziek en grafische vormgeving bezig. In de jaren zestig van de 20e eeuw zorgde hij met andere Groningse kunstenaars, waaronder Edu Waskowsky, Martin Tissing en Jo van Dijk voor verlevendiging van het kunstklimaat in Groningen. Een bekend voorbeeld daarvan is ‘De Gestolde Gasbel’, een rijdend plastiek dat hij in 1965 met Edu Waskowsky maakte ter gelegenheid van de tentoonstelling Gr4K in het Groninger Museum.

In 1983 richtte De Wolf de kunstenaarsvereniging Forma Aktua op, die nu nog bestaat in de vorm van een galerie aan de Nieuwstad.

zondag 4 maart 2012

Orgelconcert Sietze de Vries in de Fontein


Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. (Schiller)
Zondag 4 maart 2012 werd een orgelconcert gegeven door de bekende organist Sietze de Vries in de Fontein aan de Eikenlaan.  Een organist die op een bevlogen wijze en van een wel heel bijzonder niveau onder meer de Praeludium et Fuga d-moll; BWV 539 van Johann Sebastian Bach (
1685-1750) ten gehore bracht. De beïnvloeding van het jaargetij, pasen, en de Italiaanse invloed op Johan Sebastiaan  Bach leidde tot de keuze van Italienisches Konzert – BWV 971 (uit klavierübung II) allegro-andante-presto, een keuze die past bij het orgel van de Fontein.

 


Het publiek bepaalde de muziek na de pauze. De inbreng was groot te noemen en de organist verzorgde na de pauze een drietal variaties in verschillende stijlen waaronder de barok- en de romantische stijl. De laatste was een lastige want deze stijl past niet echt bij het orgel.
De organist eindigde met een toepasselijk stuk voor deze tijd, leer mij o Heer u lijden te betracten.

De opname die we vanmiddag opnamen is: ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’a 2 Clav. E. Pedale-BWV 709.
Musiceren vanuit innerlijke voorstelling en eigen creativiteit; dat is in het kort het credo van organist en kerkmusicus Sietze de Vries (1973). Het improviseren als ambacht en dus leerbaar proces vormt daarbij een belangrijk speerpunt. Het historische orgelbezit van Nederland, en in het bijzonder dat van de provincie Groningen, vormt voor hem een onuitputtelijke inspiratiebron.
Sietze de Vries ontving zijn professionele opleiding onder meer van Wim van Beek, Jan Jongepier en Jos van der Kooy. Aan het conservatorium van Groningen behaalde hij het diploma Docerend Musicus (Bachelor), aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag het diploma Uitvoerend Musicus (Master) en de Aantekening Improvisatie. Aan de Hogeschool te Alkmaar studeerde hij af als Kerkmusicus met bevoegdheidsverklaring I.